ʰ
 
ù
 
 
-
 
Ȼ
 
 
ţ
 
 
L-
 
L-
 
<> emcbetע/ վ/ f1/